Index

STORANESET EIENDOM AS

Orgnr: 821620562

adresse: Strandgaten 9

id

25320

organisasjonsnummer

821620562

navn

STORANESET EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-26

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 9"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821620562

navn

STORANESET EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 9

forradrpostnr

5013

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.10.2018

stiftelsesdato

24.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821620562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2431633, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 141839361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 135296861}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6542500}}, "journalnr": "2021399353", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821620562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10758181, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11580000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -821819}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 131081180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 260426}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 130820754}}, "sumEgenkapitalGjeld": 141839361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1487455, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 285222}, "driftsresultat": -285222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1772677, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7098432}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5325755}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1487455}}]

Reserver mot visning?