Index

STORDAL DAGLIGVARE AS

Orgnr: 812547992

tlf: 55 92 22 90
adresse: Sædalssvingene 3

id

2318

organisasjonsnummer

812547992

navn

STORDAL DAGLIGVARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

31

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sædalssvingene 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5099", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812547992

navn

STORDAL DAGLIGVARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sædalssvingene 3

forradrpostnr

5099

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

27.08.2013

tlf

55 92 22 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

31

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812547992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2274663, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8822200, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 807811}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8014389}}, "journalnr": "2021233005", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812547992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1500305, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 360666}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1139639}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7321895, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7302883}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19012}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8822200}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2541208, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 64720529}, "driftsresultat": 3244060, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 67964589}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14108, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14246}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 138}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3258168}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986130152 [navn] => EXTRA SÆDALEN AVD 4577 [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 812547992 [oppstartsdato] => 2003-10-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00e6dalssvingene 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5099", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-11-18 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?