Index

STØRE ARKITEKTER AS

Orgnr: 814862682

adresse: Holmenveien 1

id

7221

organisasjonsnummer

814862682

navn

STØRE ARKITEKTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6 Vinderen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814862682

navn

STØRE ARKITEKTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmenveien 1

forradrpostnr

0374

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6 Vinderen

ppostnr

0319

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814862682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1937368, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8534616, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 473702}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8060914}}, "journalnr": "2020675998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814862682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3262040, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3162040}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5272577, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5272577}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8534617}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2845433, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11644875}, "driftsresultat": 3647052, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15291927}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1535, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2911}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4446}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3645517}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914972116 [navn] => STØRE ARKITEKTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 814862682 [oppstartsdato] => 2015-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6 Vinderen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?