Index

STORE SKO AS

https://www.storesko.no

Orgnr: 811549312

webside: www.storesko.no
adresse: Rathkes gate 1

id

77

organisasjonsnummer

811549312

navn

STORE SKO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rathkes gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0558", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

hjemmeside

www.storesko.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811549312

navn

STORE SKO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rathkes gate 1

forradrpostnr

0558

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.721

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.storesko.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811549312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2191225, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1778345, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 191081}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1587264}}, "journalnr": "2020956723", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811549312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 533421, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 503421}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1244926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 645569}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 599357}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1778347}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 260304, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3885678}, "driftsresultat": 446053, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4331731}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -112332, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 112333}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 333721}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911626632 [navn] => STORE SKO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811549312 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rathkes gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0558", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.storesko.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?