Index

STOREBOTN 17 AS

Orgnr: 811600202

adresse: Storebotn 17

id

192

organisasjonsnummer

811600202

navn

STOREBOTN 17 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.120", "beskrivelse": "Produksjon av dører og vinduer av metall"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 17"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-04

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811600202

navn

STOREBOTN 17 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storebotn 17

forradrpostnr

5309

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.120

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2013

stiftelsesdato

04.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811600202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2502453, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9705991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8067636}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1638355}}, "journalnr": "2021471085", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811600202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4041178, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4027178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5664813, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1467475}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4197338}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9705991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 940445, "totalresultat": 940445, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 419935}, "driftsresultat": 1399025, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1818960}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -156507, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1281}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 157788}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1242518}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911671743 [navn] => STOREBOTN 17 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.120", "beskrivelse": "Produksjon av du00f8rer og vinduer av metall"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811600202 [oppstartsdato] => 2013-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 17"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTu00d8", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?