Index

STOREBOTN UTLEIE AS

Orgnr: 811727962

adresse: Storebotn 58

id

454

organisasjonsnummer

811727962

navn

STOREBOTN UTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 58"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 28"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5327", "kommunenummer": "4627"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811727962

navn

STOREBOTN UTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storebotn 58

forradrpostnr

5309

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 28

ppostnr

5327

ppoststed

HAUGLANDSHELLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

26.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811727962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 18502, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17431513, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16828421}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 603092}}, "journalnr": "2021142645", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811727962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1884162, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1684162}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15547351, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 235411}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15311940}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17431513}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 620310, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 341518}, "driftsresultat": 1128774, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1470292}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -333445, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4518}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 337963}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 795329}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917930635 [navn] => STOREBOTN UTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811727962 [oppstartsdato] => 2016-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 58"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTu00d8", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 28"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5327", "kommunenummer": "4627"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?