Index

STORENGA AS

Orgnr: 812124072

mobil: 970 33 309
adresse: Østsidavegen 860

id

1369

organisasjonsnummer

812124072

navn

STORENGA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østsidavegen 860"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812124072

navn

STORENGA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østsidavegen 860

forradrpostnr

2092

forradrpoststed

MINNESUND

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

18.06.2013

tlf

tlf_mobil

970 33 309

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812124072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456499, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1087664, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 652221}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 435443}}, "journalnr": "2021499442", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812124072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 361393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 331393}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 726271, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 726271}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1087664}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -198435, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 859026}, "driftsresultat": -198473, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 660553}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 92}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -198435}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997636937 [navn] => STORENGA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-11-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812124072 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stsidavegen 860"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-18 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?