Index

STORENT AS

Orgnr: 811965022

adresse: c/o Accountor Oslo AS, Økernveien 121

id

1005

organisasjonsnummer

811965022

navn

STORENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

naeringskode1

{"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Accountor Oslo AS", "Økernveien 121"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-23

postadresse

{"land": "Latvia", "adresse": ["Kakaselka street 31"], "landkode": "LV", "poststed": "LV-1045 Riga"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811965022

navn

STORENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Accountor Oslo AS Økernveien 121

forradrpostnr

0579

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Kakaselka street 31

ppostnr

ppoststed

LV-1045 Riga

ppostland

Latvia

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

23.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811965022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1989773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020778562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811965022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -455431, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -485431}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 455431, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 96652}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 358779}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 29919, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -3349}, "driftsresultat": 3349, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26570, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -26570}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 29919}}]

Reserver mot visning?