Index

STORGATA 106 AS

Orgnr: 886373082

tlf: 51 95 85 00
adresse: Dokkvegen 11

id

68704

organisasjonsnummer

886373082

navn

STORGATA 106 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o R8 Property AS", "Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

886373082

navn

STORGATA 106 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dokkvegen 11

forradrpostnr

3920

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

c/o R8 Property AS Dokkvegen 11

ppostnr

3920

ppoststed

PORSGRUNN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.12.2003

stiftelsesdato

02.12.2003

tlf

51 95 85 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886373082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2253179, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20120451, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19698875}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 421576}}, "journalnr": "2021267759", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886373082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1781090, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1244710}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 536380}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18339360, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183653}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18155708}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20120451}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53487, "totalresultat": 53487, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1293958}, "driftsresultat": 781554, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2075512}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -712981, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 712981}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68573}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986422226 [navn] => STORGATA 106 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886373082 [oppstartsdato] => 2003-12-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o R8 Property AS", "Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?