Index

STORGATEN 17 SEK 12 AS

Orgnr: 815638212

mobil: 907 90 453
adresse: Norderhovsveien 9

id

9070

organisasjonsnummer

815638212

navn

STORGATEN 17 SEK 12 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-08

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Norderhovsveien 9"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3512", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 123"], "kommune": "LOM", "landkode": "NO", "poststed": "LOM", "postnummer": "2688", "kommunenummer": "3434"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815638212

navn

STORGATEN 17 SEK 12 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Norderhovsveien 9

forradrpostnr

3512

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 123

ppostnr

2688

ppoststed

LOM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2015

stiftelsesdato

15.06.2015

tlf

tlf_mobil

907 90 453

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815638212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2265691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5169879, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4989878}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 180001}}, "journalnr": "2021284655", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815638212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 159772, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 129772}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5010106, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39538}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4970568}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5169879}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 39344, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 184034}, "driftsresultat": 255496, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 439530}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -205035, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 205072}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50460}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815642872 [navn] => STORGATEN 17 SEK 12 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815638212 [oppstartsdato] => 2015-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Norderhovsveien 9"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3512", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 123"], "kommune": "LOM", "landkode": "NO", "poststed": "LOM", "postnummer": "2688", "kommunenummer": "3434"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?