Index

STORGT. 33 AS

Orgnr: 822132812

adresse: Storgata 33

id

26950

organisasjonsnummer

822132812

navn

STORGT. 33 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 33"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

822132812

navn

STORGT. 33 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 33

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2019

stiftelsesdato

09.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822132812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 37056, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8427016, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6822966}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1604050}}, "journalnr": "2021163312", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822132812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 848495, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 26100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 822395}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7578521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1086907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6491614}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8427016}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -433490, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3809073}, "driftsresultat": -456708, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3352365}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -98429, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 240}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 98669}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -555137}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922295581 [navn] => STORGT. 33 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822132812 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 33"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?