Index

STORHAMAR ELEKTRO AS

https://eet.as/storhamar/

Orgnr: 811948772

tlf: 62 55 55 60
mobil: 905 52 454
webside: eet.as/storhamar/
adresse: Storhamargata 55

id

972

organisasjonsnummer

811948772

navn

STORHAMAR ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

23

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storhamargata 55"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-25

hjemmeside

eet.as/storhamar/

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811948772

navn

STORHAMAR ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storhamargata 55

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.06.2013

stiftelsesdato

25.02.2013

tlf

62 55 55 60

tlf_mobil

905 52 454

url

eet.as/storhamar/

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

23

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811948772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2448773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20929324, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1101421}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19827903}}, "journalnr": "2021417277", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811948772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4186097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1962159}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2223938}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16743227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16447788}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20929324}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2310136, "totalresultat": 2310136, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35234766}, "driftsresultat": 2996103, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38230870}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -33049, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2963055}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985879184 [navn] => STORHAMAR ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 811948772 [oppstartsdato] => 2003-07-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storhamargata 55"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-02-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?