Index

STORHEIA EIENDOMSMEGLING AS

Orgnr: 812054902

mobil: 915 60 775
adresse: Kirkeringen 17

id

1195

organisasjonsnummer

812054902

navn

STORHEIA EIENDOMSMEGLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeringen 17"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7080", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812054902

navn

STORHEIA EIENDOMSMEGLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeringen 17

forradrpostnr

7080

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

915 60 775

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812054902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 11626, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1340067, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 329663}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1010404}}, "journalnr": "2021135713", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812054902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1119969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 969885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 220098, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 216971}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3127}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1340067}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 269140, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1208352}, "driftsresultat": 312413, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1520765}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 27381, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39528}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12148}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 339793}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912065472 [navn] => STORHEIA EIENDOMSMEGLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812054902 [oppstartsdato] => 2013-05-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeringen 17"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7080", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?