Index

STORMSGATE 2 AS

Orgnr: 817721982

adresse: Kalvetangveien 86C

id

14217

organisasjonsnummer

817721982

navn

STORMSGATE 2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalvetangveien 86C"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "HUSØYSUND", "postnummer": "3132", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817721982

navn

STORMSGATE 2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalvetangveien 86C

forradrpostnr

3132

forradrpoststed

HUSØYSUND

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

06.05.1965

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817721982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 29182, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1952303, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 925806}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1026497}}, "journalnr": "2021153543", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817721982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 707033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 607033}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1245270, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1245270}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1952303}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1056757, "totalresultat": 1056757, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 950425}, "driftsresultat": 1354790, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2305215}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 131}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1354816}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972135984 [navn] => STORMSGATE 2 [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817721982 [oppstartsdato] => 1988-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kalvetangveien 86C"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "HUSu00d8YSUND", "postnummer": "3132", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?