Index

STORO INTERNATIONAL FOOD AS

Orgnr: 812404652

tlf: 47 64 61 69
adresse: Storo Senter, Vitatminveien 7-9

id

1984

organisasjonsnummer

812404652

navn

STORO INTERNATIONAL FOOD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storo Senter", "Vitatminveien 7-9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0485", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812404652

navn

STORO INTERNATIONAL FOOD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storo Senter Vitatminveien 7-9

forradrpostnr

0485

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

03.09.2013

tlf

47 64 61 69

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812404652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370213, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2310845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 433378}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1877466}}, "journalnr": "2021310866", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812404652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -140661, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -170661}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2451506, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2451506}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2310845}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 480, "totalresultat": 480, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9947168}, "driftsresultat": -56867, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9890301}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7212}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -63968}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912771725 [navn] => STORO INTERNTATIONAL FOOD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-11-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 812404652 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storo Senter", "Vitatminveien 7-9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0485", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?