Index

STORØYODDEN EIENDOM AS

Orgnr: 818786492

adresse: Laukvikveien 3A

id

16900

organisasjonsnummer

818786492

navn

STORØYODDEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Laukvikveien 3A"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "LAUKVIK", "postnummer": "8315", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818786492

navn

STORØYODDEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Laukvikveien 3A

forradrpostnr

8315

forradrpoststed

LAUKVIK

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818786492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507219, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2316002, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2230525}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85477}}, "journalnr": "2021562641", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818786492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -48149, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -78149}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2364151, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2364151}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2316002}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17706, "totalresultat": 17706, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53973}, "driftsresultat": 17694, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 71667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17706}}]

Reserver mot visning?