Index

STØYP-IT AS

Orgnr: 819257132

adresse: Hagebyveien 49

id

18114

organisasjonsnummer

819257132

navn

STØYP-IT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hagebyveien 49"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8370", "kommunenummer": "1860"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819257132

navn

STØYP-IT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hagebyveien 49

forradrpostnr

8370

forradrpoststed

LEKNES

forradrkommnr

1860

forradrkommnavn

VESTVÅGØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.07.2017

stiftelsesdato

13.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819257132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2577957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3278181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2882017}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 396164}}, "journalnr": "2021597720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819257132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -159742, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 454430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -614172}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3437922, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1165316}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2272606}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3278181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -674285, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5091627}, "driftsresultat": -593369, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4498258}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -98501, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 596}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99097}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -691870}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919353090 [navn] => STØYP-IT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819257132 [oppstartsdato] => 2017-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hagebyveien 49"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8370", "kommunenummer": "1860"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?