Index

STRAISMOEN 5-9 AS

Orgnr: 815549562

adresse: Drivenesvegen 26

id

8845

organisasjonsnummer

815549562

navn

STRAISMOEN 5-9 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drivenesvegen 26"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4706", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815549562

navn

STRAISMOEN 5-9 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drivenesvegen 26

forradrpostnr

4706

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.11.2015

stiftelsesdato

06.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815549562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337873, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7260898, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7185669}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75229}}, "journalnr": "2021391671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815549562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -314602, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -344602}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7575500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 127606}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7447894}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7260898}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53396, "totalresultat": 53396, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 146148}, "driftsresultat": 358142, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 504290}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -289685, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 289716}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68457}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916277555 [navn] => STRAISMOEN 5-9 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815549562 [oppstartsdato] => 2015-11-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drivenesvegen 26"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4706", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?