Index

STRAND AUTOSERVICE AS

Orgnr: 811900532

mobil: 91 38 91 33
adresse: Bergtunvegen 1

id

883

organisasjonsnummer

811900532

navn

STRAND AUTOSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergtunvegen 1"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4120", "kommunenummer": "1130"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 49"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4124", "kommunenummer": "1130"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811900532

navn

STRAND AUTOSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergtunvegen 1

forradrpostnr

4120

forradrpoststed

TAU

forradrkommnr

1130

forradrkommnavn

STRAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 49

ppostnr

4124

ppoststed

TAU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2013

stiftelsesdato

04.04.2013

tlf

tlf_mobil

91 38 91 33

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811900532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2540509, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2142699, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 232220}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1910479}}, "journalnr": "2021516446", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811900532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 899106, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 522418}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 376688}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1243593, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1243593}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2142699}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 461392, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5208983}, "driftsresultat": 566573, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5775557}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24956, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26938}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1982}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 591529}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911933268 [navn] => STRAND AUTOSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 811900532 [oppstartsdato] => 2013-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergtunvegen 1"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4120", "kommunenummer": "1130"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 49"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4124", "kommunenummer": "1130"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?