Index

STRAND-LIEN AS

Orgnr: 814817202

tlf: 036124220
adresse: Inger Floods veg 18

id

7112

organisasjonsnummer

814817202

navn

STRAND-LIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Inger Floods veg 18"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1970-07-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

814817202

navn

STRAND-LIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Inger Floods veg 18

forradrpostnr

3676

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

07.07.1970

tlf

036124220

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

814817202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1916834, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3318301, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3128822}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 189479}}, "journalnr": "2020654518", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814817202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 391648, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 291648}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2926653, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 170063}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2756589}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3318301}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1567, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 232972}, "driftsresultat": 84549, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 317521}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -90664, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14575}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105239}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6115}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996576876 [navn] => STRAND-LIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814817202 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Inger Floods veg 18"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?