Index

STRANDBRÅTEN INVEST AS

Orgnr: 818667922

adresse: c/o Kai Strandbråten, Stubberudveien 31

id

16525

organisasjonsnummer

818667922

navn

STRANDBRÅTEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kai Strandbråten", "Stubberudveien 31"], "kommune": "SIGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NEDRE EGGEDAL", "postnummer": "3358", "kommunenummer": "3045"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818667922

navn

STRANDBRÅTEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kai Strandbråten Stubberudveien 31

forradrpostnr

3358

forradrpoststed

NEDRE EGGEDAL

forradrkommnr

3045

forradrkommnavn

SIGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

20.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818667922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2442187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 232794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2087}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 230707}}, "journalnr": "2021486896", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818667922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 204094, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 179664}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28700, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 28700}}, "sumEgenkapitalGjeld": 232794}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3726}, "driftsresultat": -3726, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 361, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 361}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3365}}]

Reserver mot visning?