Index

STRANDE INVEST AS

Orgnr: 812186302

mobil: 976 77 239
adresse: Brånåslia 5

id

1517

organisasjonsnummer

812186302

navn

STRANDE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brånåslia 5"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812186302

navn

STRANDE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brånåslia 5

forradrpostnr

2019

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

976 77 239

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812186302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2586787, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 268626, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 255666}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12960}}, "journalnr": "2021605829", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812186302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10207, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 275666}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -265459}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 258418, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 258418}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 268625}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -58083, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65583}, "driftsresultat": -58083, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -58083}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917022526 [navn] => STRANDE INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812186302 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5nu00e5slia 5"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?