Index

STRANDENGA EIENDOM AS

Orgnr: 819005842

adresse: Dyrmyrgata 27

id

17490

organisasjonsnummer

819005842

navn

STRANDENGA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyrmyrgata 27"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o PK Eiendom AS", "Postboks 143"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3603", "kommunenummer": "3006"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819005842

navn

STRANDENGA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyrmyrgata 27

forradrpostnr

3611

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

c/o PK Eiendom AS Postboks 143

ppostnr

3603

ppoststed

KONGSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2017

stiftelsesdato

24.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819005842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 67122, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48036493, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 48036493}}, "journalnr": "2021190822", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819005842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1402402, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1835804}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -433402}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46634091, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37517209}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9116882}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48036493}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -106059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 123463}, "driftsresultat": -123463, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -101453, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 485}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 101938}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -224917}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919077018 [navn] => STRANDENGA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819005842 [oppstartsdato] => 2017-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dyrmyrgata 27"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o PK Eiendom AS", "Postboks 143"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3603", "kommunenummer": "3006"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?