Index

STRANDGATEN 44 AS

Orgnr: 811863572

adresse: Havraskaret 17

id

793

organisasjonsnummer

811863572

navn

STRANDGATEN 44 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havraskaret 17"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "SIREVÅG", "postnummer": "4364", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811863572

navn

STRANDGATEN 44 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havraskaret 17

forradrpostnr

4364

forradrpoststed

SIREVÅG

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

04.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811863572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1598698, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3540830, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3532550}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8280}}, "journalnr": "2020317375", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811863572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 126421, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2186315}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2059894}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3414409, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23120}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3391289}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3540830}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -392887, "totalresultat": -392887, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 295394}, "driftsresultat": -251240, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 44154}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -141647, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 141655}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -392887}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911870614 [navn] => STRANDGATEN 44 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811863572 [oppstartsdato] => 2013-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havraskaret 17"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "SIREVu00c5G", "postnummer": "4364", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?