Index

STRATACON AS

Orgnr: 811729582

mobil: 488 68 962
adresse: H0306, Parkveien 55

id

460

organisasjonsnummer

811729582

navn

STRATACON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["H0306", "Parkveien 55"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8005", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811729582

navn

STRATACON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

H0306 Parkveien 55

forradrpostnr

8005

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

tlf_mobil

488 68 962

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811729582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2307047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3097769, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2696000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 401769}}, "journalnr": "2021347469", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811729582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 859037, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 828703}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2238732, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 256889}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1981843}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3097769}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 214849, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19364}, "driftsresultat": -19364, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 234213, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 350007}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 115794}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 214849}}]

Reserver mot visning?