Index

STRATEGIC CONSULTING GROUP AS

Orgnr: 818060122

adresse: 2. etasje, c/o House of Business, Fridtjof Nansens plass 4

id

15055

organisasjonsnummer

818060122

navn

STRATEGIC CONSULTING GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "c/o House of Business", "Fridtjof Nansens plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818060122

navn

STRATEGIC CONSULTING GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

2. etasje c/o House of Business Fridtjof Nansens plass 4

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2016

stiftelsesdato

17.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818060122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2480723, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1007940, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1007940}}, "journalnr": "2021533318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818060122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 397268, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 367268}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 610672, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 610672}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1007940}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -141832, "totalresultat": -141832, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2509048}, "driftsresultat": -168165, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2340883}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4841, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 636}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5477}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -173006}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918271406 [navn] => STRATEGIC CONSULTING GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818060122 [oppstartsdato] => 2017-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "c/o House of Business", "Fridtjof Nansens plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?