Index

STRATEGIC PROPERTY AS

Orgnr: 811837172

adresse: Voldportgaten 69

id

724

organisasjonsnummer

811837172

navn

STRATEGIC PROPERTY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Voldportgaten 69"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1632", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811837172

navn

STRATEGIC PROPERTY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Voldportgaten 69

forradrpostnr

1632

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

05.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811837172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 637123, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 127812}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 509311}}, "journalnr": "2021351595", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811837172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 550224, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 520224}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 86899, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 86899}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 637123}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 297001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17174}, "driftsresultat": 380880, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 398054}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -78, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 112}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 380802}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911847779 [navn] => STRATEGIC PROPERTY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811837172 [oppstartsdato] => 2013-04-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Voldportgaten 69"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1632", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?