Index

STREAM SHIPPING AS

Orgnr: 815191692

adresse: c/o Utkilen AS, Strandgaten 197

id

8002

organisasjonsnummer

815191692

navn

STREAM SHIPPING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Utkilen AS", "Strandgaten 197"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5004", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Utkilen AS", "Postboks 1163 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5811", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815191692

navn

STREAM SHIPPING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Utkilen AS Strandgaten 197

forradrpostnr

5004

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Utkilen AS Postboks 1163 Sentrum

ppostnr

5811

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.04.2015

stiftelsesdato

27.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815191692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2575257, "valuta": "USD", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 122845292, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 115598683}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7246609}}, "journalnr": "2021560817", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815191692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 43008583, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 37026697}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5981886}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79836710, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2996210}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 76840500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 122845293}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4261152, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14209923}, "driftsresultat": 6954813, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21164736}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2693661, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9102}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2702763}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4261152}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922000123 [navn] => STREAM SHIPPING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815191692 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Utkilen AS", "Strandgaten 197"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5004", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Utkilen AS", "Postboks 1163 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5811", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?