Index

STREETS OF REVETAL AS

Orgnr: 815207262

adresse: Messingveien 6

id

8044

organisasjonsnummer

815207262

navn

STREETS OF REVETAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-09

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Messingveien 6"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3124", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815207262

navn

STREETS OF REVETAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Messingveien 6

forradrpostnr

3124

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2015

stiftelsesdato

24.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815207262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311007, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 315426, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 300000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15426}}, "journalnr": "2021355199", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815207262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -937586, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1037586}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1253012, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1253012}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 315426}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10597, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10597}, "driftsresultat": -10597, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10597}}]

Reserver mot visning?