Index

0-STRESS FRISØR AS

Orgnr: 923271805

adresse: Dragsundvegen 6

organisasjonsnummer

923271805

navn

0-STRESS FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dragsundvegen 6"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "GURSKØY", "postnummer": "6080", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923271805

navn

0-STRESS FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dragsundvegen 6

forradrpostnr

6080

forradrpoststed

GURSKØY

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.08.2019

stiftelsesdato

28.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923271805

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2194729, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 566227, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 114565}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 451662}}, "journalnr": "2020955129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923271805"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 236348, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 186348}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 329879, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 168381}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 161498}}, "sumEgenkapitalGjeld": 566227}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-06-28", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 166916, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 294687}, "driftsresultat": 219577, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 514264}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5583, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5583}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 213994}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923313958 [navn] => 0-STRESS FRISØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 923271805 [oppstartsdato] => 2019-08-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dragsundvegen 6"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "GURSKu00d8Y", "postnummer": "6080", "kommunenummer": "1515"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?