Index

STRIKKEBUA SANDEFJORD AS

Orgnr: 917791228

adresse: Torget 5

id

238790

organisasjonsnummer

917791228

navn

STRIKKEBUA SANDEFJORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torget 5"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791228

navn

STRIKKEBUA SANDEFJORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torget 5

forradrpostnr

3210

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.09.2016

stiftelsesdato

14.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791228

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2109815, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1229041, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 40581}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1188460}}, "journalnr": "2020861445", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791228"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 249138, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 199138}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 979902, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 604246}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1229041}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 133740, "totalresultat": 133740, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2143614}, "driftsresultat": 182467, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2326081}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11006, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 171461}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972053309 [navn] => STRIKKEBUA SANDEFJORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 917791228 [oppstartsdato] => 1986-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torget 5"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-10-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?