Index

STRØMGATEN 54 AS

Orgnr: 814783472

adresse: c/o Ecit Os AS, Hamnevegen 53

id

7043

organisasjonsnummer

814783472

navn

STRØMGATEN 54 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-12

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ecit Os AS", "Hamnevegen 53"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ecit Os as", "Postboks 374"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5203", "kommunenummer": "4624"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814783472

navn

STRØMGATEN 54 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ecit Os AS Hamnevegen 53

forradrpostnr

5200

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ecit Os as Postboks 374

ppostnr

5203

ppoststed

OS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.01.2015

stiftelsesdato

20.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814783472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2365281, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 47557754, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43973218}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3584536}}, "journalnr": "2021304838", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814783472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 45717117, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 49950631}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4233515}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1840638, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1840638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 47557754}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 789540, "totalresultat": 789540, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1446490}, "driftsresultat": 1144139, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2590629}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 120, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1144259}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914791138 [navn] => STRØMGATEN 54 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814783472 [oppstartsdato] => 2014-11-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ecit Os AS", "Hamnevegen 53"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ecit Os as", "Postboks 374"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5203", "kommunenummer": "4624"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?