Index

STRØMLAND AS

Orgnr: 812258362

adresse: Stormåsan 4

id

1668

organisasjonsnummer

812258362

navn

STRØMLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stormåsan 4"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o NorAcon AS", "Stormåsan 4"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812258362

navn

STRØMLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stormåsan 4

forradrpostnr

1540

forradrpoststed

VESTBY

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

c/o NorAcon AS Stormåsan 4

ppostnr

1540

ppoststed

VESTBY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

25.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812258362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1491946, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10110651, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4184633}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5926018}}, "journalnr": "2020205367", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812258362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10092054, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 78000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10014054}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18597, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18597}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10110651}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 89923, "totalresultat": 89923, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8410}, "driftsresultat": -8410, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 116930, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1547942}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1431012}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 108520}}]

Reserver mot visning?