Index

STRØMMEN-EIENDOM AS

Orgnr: 821612942

adresse: Tyinvegen 1276

id

25292

organisasjonsnummer

821612942

navn

STRØMMEN-EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tyinvegen 1276"], "kommune": "VESTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "RØN", "postnummer": "2960", "kommunenummer": "3452"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

821612942

navn

STRØMMEN-EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tyinvegen 1276

forradrpostnr

2960

forradrpoststed

RØN

forradrkommnr

3452

forradrkommnavn

VESTRE SLIDRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

04.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821612942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1926018, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2787950, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2726020}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 61930}}, "journalnr": "2020664030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821612942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47822, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27822}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2740128, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2722116}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18012}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2787950}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 52038, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 98260}, "driftsresultat": 66740, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 165000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 66715}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923406824 [navn] => STRØMMEN-EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821612942 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tyinvegen 1276"], "kommune": "VESTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8N", "postnummer": "2960", "kommunenummer": "3452"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?