Index

STRØMSNES HOLDING AS

Orgnr: 818046812

adresse: c/o Eirik Strømsnes, Depotgata 20

id

15015

organisasjonsnummer

818046812

navn

STRØMSNES HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Eirik Strømsnes", "Depotgata 20"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818046812

navn

STRØMSNES HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Eirik Strømsnes Depotgata 20

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.11.2016

stiftelsesdato

15.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818046812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2558521, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 328720, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 147876}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 180844}}, "journalnr": "2021591724", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818046812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 158720, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33734}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 124986}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 170000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 170000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 328720}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11113, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10989}, "driftsresultat": -10989, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -124, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 124}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11113}}]

Reserver mot visning?