Index

STRONGBOX AS

Orgnr: 811900702

tlf: 41 42 33 28
adresse: Sandakerveien 24C

id

884

organisasjonsnummer

811900702

navn

STRONGBOX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0473", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalsveien 20A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811900702

navn

STRONGBOX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandakerveien 24C

forradrpostnr

0473

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Dalsveien 20A

ppostnr

0376

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2013

stiftelsesdato

14.03.2013

tlf

41 42 33 28

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811900702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387229, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 213435, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 117902}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 95533}}, "journalnr": "2021431386", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811900702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 211187, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30994}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 180193}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2248, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2248}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 213435}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 111228, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18611}, "driftsresultat": -18611, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 129839, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 129839}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 111228}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911978288 [navn] => STRONGBOX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811900702 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0473", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalsveien 20A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?