Index

STRUKTA BOLIG AS

Orgnr: 920951880

adresse: Langmyrgrenda 57B

id

327934

organisasjonsnummer

920951880

navn

STRUKTA BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langmyrgrenda 57B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0861", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Balanse Økonomi As", "Trudvangveien 67"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951880

navn

STRUKTA BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langmyrgrenda 57B

forradrpostnr

0861

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Balanse Økonomi As Trudvangveien 67

ppostnr

3117

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

12.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951880

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 191914, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5483917, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5168731}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 315186}}, "journalnr": "2021231190", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951880"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 262974, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 162974}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5220943, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20943}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5483917}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16983, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16087}, "driftsresultat": -16087, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 37945, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38245}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 300}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 21858}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063210 [navn] => STRUKTA BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951880 [oppstartsdato] => 2018-05-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langmyrgrenda 57B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0861", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Balanse u00d8konomi As", "Trudvangveien 67"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?