Index

STRUTS EIENDOM AS

Orgnr: 815536142

adresse: Greåkerveien 85

id

8805

organisasjonsnummer

815536142

navn

STRUTS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-15

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Greåkerveien 85"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREÅKER", "postnummer": "1718", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjebergveien 95"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "KLAVESTADHAUGEN", "postnummer": "1743", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815536142

navn

STRUTS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Greåkerveien 85

forradrpostnr

1718

forradrpoststed

GREÅKER

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

Skjebergveien 95

ppostnr

1743

ppoststed

KLAVESTADHAUGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.06.2015

stiftelsesdato

02.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815536142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370677, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 82295, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7295}}, "journalnr": "2021311952", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815536142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79810, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2485, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2485}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 82295}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6859, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6861}, "driftsresultat": -6861, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6859}}]

Reserver mot visning?