Index

STUBSTAD EIENDOM AS

Orgnr: 811694452

adresse: Linnegrøvan 16

id

370

organisasjonsnummer

811694452

navn

STUBSTAD EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linnegrøvan 16"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "SØGNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811694452

navn

STUBSTAD EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linnegrøvan 16

forradrpostnr

4640

forradrpoststed

SØGNE

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811694452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2180695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16915038, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 637224}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16277814}}, "journalnr": "2020923632", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811694452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1084146, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1530000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -445854}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15830892, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2780892}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13050000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16915038}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 554959, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8801253}, "driftsresultat": 1233892, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10035144}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -518749, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 388}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 519137}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 715143}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911716046 [navn] => STUBSTAD EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811694452 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Linnegru00f8van 16"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8GNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?