Index

STUDIEHAGEN AS

Orgnr: 892533652

tlf: 75 54 01 20
adresse: Sjøgata 6

id

79747

organisasjonsnummer

892533652

navn

STUDIEHAGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.330", "beskrivelse": "Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 6"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "HAMMERFEST", "postnummer": "9600", "kommunenummer": "5406"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

892533652

navn

STUDIEHAGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgata 6

forradrpostnr

9600

forradrpoststed

HAMMERFEST

forradrkommnr

5406

forradrkommnavn

HAMMERFEST

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 710

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2008

stiftelsesdato

25.02.2008

tlf

75 54 01 20

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892533652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1969645, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1667812, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 123095}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1544717}}, "journalnr": "2020714627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892533652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1651916, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1375611}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 276305}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15896, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6518}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9378}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1667812}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 276305, "totalresultat": 276305, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 105759}, "driftsresultat": -48980, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 56779}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -169, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -49149}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920783996 [navn] => STUDIEHAGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.330", "beskrivelse": "Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892533652 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8gata 6"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "HAMMERFEST", "postnummer": "9600", "kommunenummer": "5406"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?