Index

STUDIO FOUR AS

Orgnr: 814989372

adresse: Nordbyen Kjøpesenter, Yttersøveien 2

id

7507

organisasjonsnummer

814989372

navn

STUDIO FOUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordbyen Kjøpesenter", "Yttersøveien 2"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3274", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 272"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4803", "kommunenummer": "4203"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814989372

navn

STUDIO FOUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordbyen Kjøpesenter Yttersøveien 2

forradrpostnr

3274

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 272

ppostnr

4803

ppoststed

ARENDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2015

stiftelsesdato

12.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814989372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2216, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 504848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 504848}}, "journalnr": "2021125978", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814989372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62210, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32210}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 442638, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 283638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 504848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 81163, "totalresultat": 81163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2652229}, "driftsresultat": 103340, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2755568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 103319}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915215602 [navn] => STUDIO FOUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 814989372 [oppstartsdato] => 2015-02-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jegersborggata 4"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 272"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4803", "kommunenummer": "4203"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?