Index

STUDIO HÅRFIN AS

Orgnr: 913078071

adresse: Høymyrmarka 3

id

128262

organisasjonsnummer

913078071

navn

STUDIO HÅRFIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høymyrmarka 3"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1391", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078071

navn

STUDIO HÅRFIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høymyrmarka 3

forradrpostnr

1391

forradrpoststed

VOLLEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

10.04.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078071

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2034517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 254323, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 57961}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 196362}}, "journalnr": "2020782888", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078071"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -186188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -216188}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 440511, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 440511}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 254323}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -103427, "totalresultat": -103427, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2124537}, "driftsresultat": -134282, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1990255}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1684, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2871}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1188}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -132598}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 883769082 [navn] => STUDIO HÅRFIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-10-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 913078071 [oppstartsdato] => 2001-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8ymyrmarka 3"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1391", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?