Index

SUBMAR GROUP AS

Orgnr: 818714882

adresse: Lundeveien 171

id

16679

organisasjonsnummer

818714882

navn

SUBMAR GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-20

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lundeveien 171"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 136"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818714882

navn

SUBMAR GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lundeveien 171

forradrpostnr

4550

forradrpoststed

FARSUND

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 136

ppostnr

4550

ppoststed

FARSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2017

stiftelsesdato

15.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818714882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2065721, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14481069, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14470408}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10661}}, "journalnr": "2020816392", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818714882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -656568, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -706568}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15137637, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15137637}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14481069}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -559489, "totalresultat": -559489, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47360}, "driftsresultat": -47360, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -512129, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18827}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 530956}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -559489}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918791779 [navn] => SUBMAR GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818714882 [oppstartsdato] => 2017-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lundeveien 171"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 136"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?