Index

SUBSEA TO AIR AS

Orgnr: 814834832

mobil: 915 18 855
adresse: Auren 8

id

7148

organisasjonsnummer

814834832

navn

SUBSEA TO AIR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Auren 8"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "BRUSAND", "postnummer": "4363", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814834832

navn

SUBSEA TO AIR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Auren 8

forradrpostnr

4363

forradrpoststed

BRUSAND

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2015

stiftelsesdato

31.12.2014

tlf

tlf_mobil

915 18 855

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814834832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2308519, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1274866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1267065}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7800}}, "journalnr": "2021350427", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814834832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 392455, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 352455}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 882410, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 882410}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1274866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -82724, "totalresultat": -82724, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 62994}, "driftsresultat": -62994, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -62993}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914842956 [navn] => SUBSEA TO AIR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814834832 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Auren 8"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "BRUSAND", "postnummer": "4363", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?