Index

SUKKE GARTNERI AS

Orgnr: 811988022

mobil: 911 10 935
adresse: Møllaveien 7

id

1038

organisasjonsnummer

811988022

navn

SUKKE GARTNERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettårige vekster ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllaveien 7"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ANDEBU", "postnummer": "3158", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811988022

navn

SUKKE GARTNERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllaveien 7

forradrpostnr

3158

forradrpoststed

ANDEBU

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

911 10 935

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811988022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2363855, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8391524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6874427}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1517096}}, "journalnr": "2021301758", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811988022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1548213, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2317436}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -769223}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6843310, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2453894}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4389416}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8391524}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45683, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3462371}, "driftsresultat": 201927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3664297}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -297105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 351}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 297456}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -95179}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973769375 [navn] => SUKKE GARTNERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettu00e5rige vekster ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811988022 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8llaveien 7"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ANDEBU", "postnummer": "3158", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?