Index

SUN2 LANGNES AS

Orgnr: 912596257

tlf: 51 82 83 00
adresse: Vistnesveien 5

id

118373

organisasjonsnummer

912596257

navn

SUN2 LANGNES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vistnesveien 5"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596257

navn

SUN2 LANGNES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vistnesveien 5

forradrpostnr

4070

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

09.10.2013

tlf

51 82 83 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596257

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 60256, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 809619, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 782351}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27268}}, "journalnr": "2021190065", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596257"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 218627, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 529746}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -311119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 590992, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7832}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 583160}}, "sumEgenkapitalGjeld": 809619}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -294446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1431628}, "driftsresultat": -377500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1054128}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -377494}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912603962 [navn] => SUN2 LANGNES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912596257 [oppstartsdato] => 2013-10-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vistnesveien 5"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?