Index

SUND HÅRSTUDIO AS

Orgnr: 877245632

tlf: 56 33 70 70

id

58002

organisasjonsnummer

877245632

navn

SUND HÅRSTUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVÅG", "postnummer": "5382", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 45"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVÅG", "postnummer": "5371", "kommunenummer": "4626"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877245632

navn

SUND HÅRSTUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

5382

forradrpoststed

SKOGSVÅG

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 45

ppostnr

5371

ppoststed

SKOGSVÅG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.02.1997

stiftelsesdato

02.01.1997

tlf

56 33 70 70

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877245632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2168821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 574040, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28415}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 545625}}, "journalnr": "2020921154", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877245632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -37362, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -137362}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 611402, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 611402}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 574040}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31152, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2495758}, "driftsresultat": -20405, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2475353}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10747, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10883}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31152}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971914653 [navn] => SUND HÅRSTUDIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 877245632 [oppstartsdato] => 1977-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["SUND SENTER"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVu00c5G", "postnummer": "5382", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 45"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKOGSVu00c5G", "postnummer": "5371", "kommunenummer": "4626"} [datoEierskifte] => 1997-01-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?