Index

SUNDBOM INVEST AS

Orgnr: 811954632

mobil: 482 74 583
adresse: Ullern Gårds vei 19

id

984

organisasjonsnummer

811954632

navn

SUNDBOM INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullern Gårds vei 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811954632

navn

SUNDBOM INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullern Gårds vei 19

forradrpostnr

0382

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2013

stiftelsesdato

08.05.2013

tlf

tlf_mobil

482 74 583

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811954632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2225149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3959095, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2865825}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1093270}}, "journalnr": "2021117868", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811954632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 756236, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 715736}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3202859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31487}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3171372}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3959095}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 39006, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 107442}, "driftsresultat": 50148, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 157590}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17815, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68084}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50269}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 67963}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916393261 [navn] => SUNDBOM INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811954632 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullern Gu00e5rds vei 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?