Index

SUNNHORDLANDSKAIEN AS

Orgnr: 817715532

adresse: c/o GSE Sandvik AS, Havnavegen 63

id

14200

organisasjonsnummer

817715532

navn

SUNNHORDLANDSKAIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o GSE Sandvik AS", "Havnavegen 63"], "kommune": "FITJAR", "landkode": "NO", "poststed": "FITJAR", "postnummer": "5419", "kommunenummer": "4615"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o GSE Sandvik AS", "Postboks 3"], "kommune": "FITJAR", "landkode": "NO", "poststed": "FITJAR", "postnummer": "5418", "kommunenummer": "4615"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817715532

navn

SUNNHORDLANDSKAIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o GSE Sandvik AS Havnavegen 63

forradrpostnr

5419

forradrpoststed

FITJAR

forradrkommnr

4615

forradrkommnavn

FITJAR

forradrland

Norge

postadresse

c/o GSE Sandvik AS Postboks 3

ppostnr

5418

ppoststed

FITJAR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.09.2016

stiftelsesdato

27.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817715532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2084019, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18984498, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17847968}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1136530}}, "journalnr": "2020835930", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817715532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2440717, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1994600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 446117}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16543781, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 262825}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16280956}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18984498}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 515209, "totalresultat": 515209, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 772971}, "driftsresultat": 1161897, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1934868}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -501373, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 464}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 501837}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 660524}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917806209 [navn] => SUNNHORDLANDSKAIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817715532 [oppstartsdato] => 2016-06-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o GSE Sandvik AS", "Havnavegen 63"], "kommune": "FITJAR", "landkode": "NO", "poststed": "FITJAR", "postnummer": "5419", "kommunenummer": "4615"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o GSE Sandvik AS", "Postboks 3"], "kommune": "FITJAR", "landkode": "NO", "poststed": "FITJAR", "postnummer": "5418", "kommunenummer": "4615"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?