Index

SUNNMØRSREGNSKAP AS

https://www.ekeh.no

Orgnr: 812282972

mobil: 90 73 33 08
webside: www.ekeh.no
adresse: Kyrkjegata 2

id

1718

organisasjonsnummer

812282972

navn

SUNNMØRSREGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjegata 2"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 320"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6067", "kommunenummer": "1516"}

hjemmeside

www.ekeh.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812282972

navn

SUNNMØRSREGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kyrkjegata 2

forradrpostnr

6065

forradrpoststed

ULSTEINVIK

forradrkommnr

1516

forradrkommnavn

ULSTEIN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 320

ppostnr

6067

ppoststed

ULSTEINVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.08.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

90 73 33 08

url

www.ekeh.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812282972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2094509, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 352939, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 278637}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 74302}}, "journalnr": "2020846162", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812282972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -113058, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -143058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 465997, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 465997}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 352939}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -51660, "totalresultat": -51660, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 746393}, "driftsresultat": -27041, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 719352}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24620}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -51660}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999399673 [navn] => SUNNMØRSREGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812282972 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjegata 2"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 320"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6067", "kommunenummer": "1516"} [datoEierskifte] => 2013-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?